Detaily přírůstku

GR 3802
Přírůstkové číslo
GR 3802
Kód ústavu
DEU271
Datum akvizice
September 1, 1975
Původ materiálu
Biologický stav přírůstku
Pokročilý / vylepšený kultivar
Typ skladování zárodečné plazmy
Dlouhodobý sběr osiva
Dostupnost pro distribuci
Dostupnost není poskytována
ITPGRFA MLS
Přírůstek je součástí multilaterálního systému ITPGRFA
Dárcovský ústav
DEU273
Přírůstkové číslo dárce
751119
Safety duplication institute
NOR051
Taxonomie
Rod
Phleum
Specifický druh
Vědecký název
Phleum pratense L.
Název plodiny
Názvy přírůstku
Číslo dárce přírůstku
751119 DEU273
Číslo dárce přírůstku
751119 DEU273
Jiný identifikátor
751119 DEU273
Název přírůstku
Bs-20
informace o sběru
Původ materiálu
Sběrný zdroj
jiný
Metadata
UUID
urn:uuid:0b001364-b8d6-4b23-a3d1-dc201dd1a78b
Naposledy aktualizováno
7 September 2019
Vytvořeno
Datum není poskytnuto