Detaily přírůstku

GR 1357
Přírůstkové číslo
GR 1357
Kód ústavu
DEU271
Datum akvizice
March 29, 1990
Původ materiálu
Biologický stav přírůstku
Pokročilý / vylepšený kultivar
Typ skladování zárodečné plazmy
Dlouhodobý sběr osiva
Dostupnost pro distribuci
Dostupnost není poskytována
ITPGRFA MLS
Přírůstek je součástí multilaterálního systému ITPGRFA
Dárcovský ústav
DEU273
Přírůstkové číslo dárce
901501
Safety duplication institute
NOR051
Taxonomie
Rod
Festuca
Specifický druh
Vědecký název
Festuca arundinacea SCHREB.
Název plodiny
Názvy přírůstku
Číslo dárce přírůstku
901501 DEU273
Číslo dárce přírůstku
901501 DEU273
Jiný identifikátor
901501 DEU273
Název přírůstku
FUEGO
informace o sběru
Původ materiálu
Sběrný zdroj
jiný
Metadata
UUID
urn:uuid:3393e2a5-97a4-4bac-8b12-0049136d07c6
Naposledy aktualizováno
7 September 2019
Vytvořeno
Datum není poskytnuto