Detaily přírůstku

GR 3797
Přírůstkové číslo
GR 3797
Kód ústavu
DEU271
Datum akvizice
August 11, 1977
Původ materiálu
Biologický stav přírůstku
Tradiční kultivar / divoká odrůda
Typ skladování zárodečné plazmy
Dlouhodobý sběr osiva
Dostupnost pro distribuci
Dostupnost není poskytována
ITPGRFA MLS
Přírůstek je součástí multilaterálního systému ITPGRFA
AEGIS
Accession is part of the European Collection
Dárcovský ústav
DEU273
Přírůstkové číslo dárce
721009
Safety duplication institute
NOR051
Taxonomie
Rod
Phleum
Specifický druh
Vědecký název
Phleum pratense L.
Název plodiny
Názvy přírůstku
Číslo dárce přírůstku
721009 DEU273
Číslo dárce přírůstku
721009 DEU273
Jiný identifikátor
721009 DEU273
Název přírůstku
BODIN
informace o sběru
Původ materiálu
Sběrný zdroj
jiný
Metadata
UUID
urn:uuid:626ffc4c-1b12-4219-b1c2-ba593e6f0236
Naposledy aktualizováno
7 September 2019
Vytvořeno
Datum není poskytnuto