Detaily přírůstku

W6 29783
Přírůstkové číslo
W6 29783
Kód ústavu
USA022
Datum akvizice
7 February 2007
Původ materiálu
Biologický stav přírůstku
Pokročilý / vylepšený kultivar
Typ skladování zárodečné plazmy
Sběr osiva
Dostupnost pro distribuci
K dispozici pro distribuci
ITPGRFA MLS
Stav není poskytnut
Taxonomy provided to Genesys
Rod
Lactuca
Specifický druh
Vědecký název
Lactuca sativa
Crop
Lettuce
Plodina
lettuce
Názvy přírůstku
Název přírůstku
01-789M
Jiný identifikátor
W6 29783 USA126
informace o sběru
Původ materiálu
Metadata
UUID
urn:uuid:81fcc7b8-db82-4648-9254-189ea54451b9
Naposledy aktualizováno
23 Julho 2014
Vytvořeno
Datum není poskytnuto