ISO-3166 kód PAK

Pakistan
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: PAK, ISO-3166 2-alpha: PK
Původ přírůstků
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Oryza sativa
Hordeum vulgare
Cicer arietinum
Lens culinaris
Ostatní
8 177
39 genových bank registrovaných v databázi FAO WIEWS