ISO-3166 kód PAK

Pakistan
ISO-3166
ISO-3166 3-alpha: PAK, ISO-3166 2-alpha: PK
Původ přírůstků
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Oryza sativa
Cicer arietinum
Lens culinaris
Ostatní
8 179
39 genových bank registrovaných v databázi FAO WIEWS