Detaily genové banky

SW Seed GmbH
Kód ústavu
DEU595
Typ
Private
Země
Přírůstky v Genesys
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
Neurčeno
7
Nejvíce zastoupené názvy plodin
winter wheat
38
winter triticale
5
summer soft wheat
2
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Triticosecale
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Triticosecale sp.
Poslední aktualizace datové průvodky
10 February 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 45 přírůstků je 4.93, s minimálním skóre 3.10 a maximálním skóre 5.05.