جزییات افزونه

VFD0001
شماره افزونه
VFD0001
کد موسسه
FRA043
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Pisum
گونه
نام علمی
Pisum sativum L.
محصول
Pea
نام محصول ارائه شده
pea
نامهای افزونه
نام افزونه
Assas
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:71ce6f61-10ca-42c1-9fce-1e65a51db565
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
1 December 2018