جزییات افزونه

VVR001
شماره افزونه
VVR001
کد موسسه
FRA043
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Pisum
گونه
نام علمی
Pisum sativum L.
محصول
Pea
نام محصول ارائه شده
pea
نامهای افزونه
نام افزونه
Accord
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:9e88036d-89b8-41d1-b70e-aa2eda193f5e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
1 December 2018