جزییات افزونه

VFB0001
شماره افزونه
VFB0001
کد موسسه
FRA043
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Pisum
گونه
نام علمی
Pisum sativum L.
محصول
Pea
نام محصول ارائه شده
pea
نامهای افزونه
نام افزونه
ALGERA
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:84bf0137-bc3a-4797-9e18-0aca675f0999
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
1 December 2018