جزییات افزونه

IRGC 38
شماره افزونه
IRGC 38
کد موسسه
PHL001
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
1 January 1961
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
Ancestral information (pedigree)
BE 3
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES AT LOS BAÑOS (UPLB) - COLLEGE OF AGRICULTURE
شماره افزونه اهداکننده
FAO GS 1318
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Oryza
گونه
نام علمی
Oryza sativa Linnaeus
محصول
Rice
نام محصول ارائه شده
rice
نامهای افزونه
نام افزونه
BE3
شماره افزونه اهداکننده
FAO GS 1318
مجموعه داده‌های مرتبط
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f0dd15d6-78b1-4908-9a58-ee38aa96cf72
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ ژانویه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد