جزییات افزونه

IG 40255
شماره افزونه
IG 40255
کد موسسه
SYR002
تاریخ اکتساب
May 1983
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
Ancestral information (pedigree)
II53-388/Andes//Pitic 62 sib/3/Lerma Rojo 64
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
SYR002
ICARDA- Cereals Program
موسسه تکثیر ایمن
MEX002
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. subsp. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
Wheat
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
SYR002 SYR002
شناسه دیگر
ICBW 200015 SYR002
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d76ccae0-76fc-431e-99bc-780b4e0c876d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
6 February 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد