جزییات افزونه

IG 40280
شماره افزونه
IG 40280
کد موسسه
SYR002
تاریخ اکتساب
May 1983
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
Ancestral information (pedigree)
R37/Gh1 121//Kal/Bb
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
SYR002
ICARDA- Cereals Program
موسسه تکثیر ایمن
MEX002
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. subsp. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
Wheat
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
SYR002 SYR002
شناسه دیگر
ICBW 200040 SYR002
جمع‌آوری اطلاعات
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:fdc1592a-e74b-491f-a1d7-51a86336e4c7
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
6 February 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد