جزییات افزونه

IG 40292
شماره افزونه
IG 40292
کد موسسه
SYR002
تاریخ اکتساب
May 1983
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
SYR002
ICARDA- Cereals Program
موسسه تکثیر ایمن
MEX002
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. subsp. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
Wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
Gh
شماره افزونه اهداکننده
SYR002 SYR002
شناسه دیگر
ICBW 200052 SYR002
جمع‌آوری اطلاعات
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e46d2b1a-ac24-4ac8-93ae-97ee7eee9d8e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
6 February 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد