جزییات افزونه

ITC0265
شماره افزونه
ITC0265
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
September 11, 1987
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
FRA014
CIRAD
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.20.004.019; (LCIV SF2)
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aa
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.20.004.019; (LCIV SF2) FRA014
نام افزونه
SN 2
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.20.004.019; (LCIV SF2) FRA014
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b49a4e83-c071-4a70-842d-3252a1ba8579
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
ایجاد شد
داده ارائه نشد