ITC0265 BEL084

این رکورد به موجب «ماده 15 پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» تهیه شده است.
این رکورد در «سیستم چندجانبه ITPGRFA» وجود دارد.

نمایه رکورد: ITC0265

موقعیت

شماره رکورد

ITC0265

سرده

نام علمی

Musa aa

نام فراورده کشاورزی

نام ارائه شده فرآورده کشاورزی

Banana

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

لندریس/کولتیوار سنتی

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری آزمایشگاهی

سایر موارد

تاریخ اکتساب

19870911

موجودی برای توزیع

موجود

نام دیگر

SN 2 نام رکورد

CIRAD II.04.20.004.019; (LCIV SF2) GLP005 شناسه رکورد اهداکننده

مؤسسه اهداکننده

FRA014

شناسه رکورد اهداکننده

CIRAD II.04.20.004.019; (LCIV SF2)

UUID

urn:uuid: b49a4e83-c071-4a70-842d-3252a1ba8579

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI:‏ 5.65 از 10.0

امتیاز PDCI میانگین برای این مؤسسه برابر است با ‎5.98‎ مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

GENUS

120

SPECIES

80

SPAUTHOR

0

SUBTAXA

0

SUBTAUTHOR

0

CROPNAME

45

ACQDATE

10

SAMPSTAT

80

DONORCODE

40

DONORNUMB

40

OTHERNUMB

0

DUPLSITE

0

STORAGE

15

DONORNAME

0

DUPLINSTNAME

0

ACCEURL

40

MLSSTAT

15

ORIGCTY

80

COLLSITE

0

LATITUDE

0

LONGITUDE

0

ELEVATION

0

COLLDATE

0

BREDCODE

0

ANCEST

0

COLLSRC

0

ACCENAME

0

COLLNUMB

0

COLLCODE

0

COLLNAME

0

آخرین به‌روزرسانی توسط Max Ruas 4 ماه پیش Feb 12, 2019