جزییات افزونه

ITC0623
شماره افزونه
ITC0623
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
20 September 1989
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
Queensland Department of Primary Industries
شماره افزونه اهداکننده
PNG181
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa acuminata subsp. banksii (F.Muell.) N.W.Simmonds
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
PNG181 AUS022
نام افزونه
Banksii
شماره افزونه اهداکننده
PNG181 AUS022
شماره جمع‌آوری
PNG181
شناسه دیگر
PNG181 AUS022
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
22 October 1988
شناسه ماموریت جمع‌آوری
CN454A2
شماره جمع‌آوری
PNG181
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۵٫۲۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۴۵٫۷۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۲٫۸۲۲٫۶۲۲٫۷۲۲٫۷۲۲٫۸۲۲٫۴۲۲٫۳۲۲٫۲۲۲٫۵۲۲٫۶۲۲٫۸۲۲٫۸
میانگین دما [°C]۲۶٫۵۲۶٫۴۲۶٫۵۲۶٫۴۲۶٫۶۲۶٫۲۲۶۲۶٫۱۲۶٫۴۲۶٫۵۲۶٫۶۲۶٫۵
بیشینه دما [°C]۳۰٫۳۳۰٫۲۳۰٫۲۳۰٫۲۳۰٫۴۳۰۲۹٫۷۳۰۳۰٫۴۳۰٫۵۳۰٫۵۳۰٫۳
بارش ماهانه [mm]۳۴۳۳۱۲۳۳۷۳۹۹۳۰۵۱۹۸۱۵۶۱۳۹۱۳۹۲۵۷۳۲۰۳۶۹
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۴
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۶
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۹
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱٫۸
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۰٫۵
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۲٫۲
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۸٫۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۴
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۱
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۶٫۵
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۶٫۱
بارش سالانه [mm]
۳٬۲۷۴
بارش گرمترین ماه [mm]
۳۹۹
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۳۹
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۳۲
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱٬۰۴۸
بارش خشکترین ماه [mm]
۴۳۴
بارش گرمترین منطقه [mm]
۹۴۶
بارش سردترین منطقه [mm]
۴۹۳

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:19ea5d41-4d8c-4872-9a3e-a9d7b5f1c8da
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد