جزییات افزونه

ITC1441
شماره افزونه
ITC1441
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
8 December 1999
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
CIRAD
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aab subgr. mysore
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
Banana
نامهای افزونه
نام افزونه
Pisang Ceylan
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:48fbafae-d3ce-4323-9bd1-77e9ff693461
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد