جزییات افزونه

BW 5
شماره افزونه
BW 5
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 2001
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
FKN/NORIN 10 BREVOR
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
Crop
Wheat
محصول
WHEAT
نامهای افزونه
نام افزونه
PENJAMO T 62
شناسه دیگر
BW21988; BW27475; BW29035; BW33098; BW5; BW6615
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5cf2be19-d4b3-4194-ad70-a2b72fc85753
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۹ دسامبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
داده ارائه نشد