جزییات افزونه

BW 33339
شماره افزونه
BW 33339
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 2003
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
CROC_1/AE.SQUARROSA (205)//BORLAUG M 95/3/2*MILAN
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
Crop
Wheat
محصول
WHEAT
نامهای افزونه
شناسه دیگر
BW33339; BW36231
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:fa6d53d3-9334-4b49-a39f-a8d6e6f61f31
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
29 September 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد