جزییات افزونه

DW 1
شماره افزونه
DW 1
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1981
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
شماره افزونه اهداکننده
PI 422277
موسسه تکثیر ایمن
NOR051
USA005
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum turgidum L. durum (Desf.) Husn.
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
WHEAT
نامهای افزونه
نام افزونه
COCORIT C71
شناسه دیگر
CIT71; CWI13203; CWI24117; DW1
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a96ccd94-f862-432a-acb6-76008947294a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
17 December 2018
ایجاد شد
داده ارائه نشد