جزییات افزونه

T 9
شماره افزونه
T 9
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1981
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
Ancestral information (pedigree)
MAYA 2/ARMADILLO
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
xTriticosecale
نام علمی
xTriticosecale spp.
نام محصول ارائه شده
TRITICALE
نامهای افزونه
شناسه دیگر
T9
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d1e87a54-99dd-481f-8dcb-8b74075d6e1d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
17 December 2018
ایجاد شد
داده ارائه نشد