جزییات افزونه

TVSu-31
شماره افزونه
TVSu-31
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
January 9, 1971
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Svalbard
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
TVs-71
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شماره جمع‌آوری
TVs-71
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ec4c8748-798d-4758-944a-086489c1b23a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
24 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد