جزییات افزونه

TVSu-269
شماره افزونه
TVSu-269
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
26 July 1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea (L.) Verdc.
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
TB78-459A
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
26 July 1978
منبع جمع‌آوری
بازار یا فروشگاه
شماره جمع‌آوری
TB78-459A
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۹٫۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵٫۸۳۳۳
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۹٫۷۲۱٫۷۲۳٫۶۲۵۲۴۲۲٫۷۲۲٫۳۲۲۲۱٫۸۲۱٫۶۲۰٫۵۱۸٫۷
میانگین دما [°C]۲۷٫۷۲۹٫۵۳۰٫۷۳۱۲۹۲۷٫۱۲۶٫۲۲۵٫۶۲۶٫۱۲۶٫۹۲۷٫۹۲۷٫۲
بیشینه دما [°C]۳۵٫۷۳۷٫۴۳۷٫۸۳۷٫۱۳۴٫۱۳۱٫۶۳۰٫۱۲۹٫۳۳۰٫۴۳۲٫۳۳۵٫۳۳۵٫۷
بارش ماهانه [mm]۲۲۱۵۶۶۱۳۵۱۷۸۲۰۸۲۱۷۲۶۲۱۰۳۵
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۷٫۹
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۹
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۷
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۷٫۸
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۸٫۷
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۹٫۱
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۹
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۸٫۱
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۳۰٫۴
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۵٫۹
بارش سالانه [mm]
۱٬۱۹۳
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۶۲
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۹۴
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۶۸۷
بارش خشکترین ماه [mm]
۴
بارش گرمترین منطقه [mm]
۸۳
بارش سردترین منطقه [mm]
۶۸۷

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a18c827d-d335-4b6a-929d-c50a8e821783
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد