جزییات افزونه

24178
شماره افزونه
24178
کد موسسه
ETH013
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
11 July 2000
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Teramnus
نام علمی
Teramnus labialis (L. f.) Spreng.
Crop
Forages
محصول
Forages
نامهای افزونه
شناسه دیگر
CPI 52792
شماره جمع‌آوری
CORBY1044
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
CORBY1044
موقعیت محل جمع‌آوری
MAHE
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۴٫۶۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵۵٫۴۶۶۷
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۳٫۶۲۴٫۲۲۴٫۲۲۴٫۲۲۴٫۳۲۴٫۲۲۳٫۲۲۳٫۱۲۳٫۵۲۳٫۱۲۳٫۱۲۳٫۱
میانگین دما [°C]۲۵٫۶۲۶٫۳۲۶٫۵۲۶٫۸۲۶٫۵۲۵٫۹۲۴٫۸۲۴٫۸۲۵٫۳۲۵٫۳۲۵٫۶۲۵٫۴
بیشینه دما [°C]۲۷٫۶۲۸٫۳۲۸٫۷۲۹٫۳۲۸٫۷۲۷٫۷۲۶٫۵۲۶٫۶۲۷٫۱۲۷٫۶۲۸٫۲۲۷٫۶
بارش ماهانه [mm]۳۸۲۲۹۰۲۰۲۱۹۴۱۴۸۷۷۶۹۸۹۱۳۶۱۷۸۲۰۳۲۹۴
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۵٫۷
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۴٫۲
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۶٫۴
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۹٫۳
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۳٫۱
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۶٫۲
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۷
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۱
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۶٫۶
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۴٫۹
بارش سالانه [mm]
۲٬۲۶۲
بارش گرمترین ماه [mm]
۳۸۲
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۶۹
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۴۸
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۹۶۶
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۳۵
بارش گرمترین منطقه [mm]
۵۴۴
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۹۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d49d7732-c95e-442b-ad10-595fd6becd61
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۶ فوریه ۲۰۱۸
ایجاد شد
داده ارائه نشد