جزییات افزونه

890
شماره افزونه
890
کد موسسه
ETH013
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
12 December 1985
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Chloris
نام علمی
Chloris gayana Kunth
Crop
Forages
محصول
Forages
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
SMT-111C
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
22 August 1985
شناسه ماموریت جمع‌آوری
IPGRI-345
شماره جمع‌آوری
SMT-111C
موقعیت محل جمع‌آوری
19 km from Ngorongoro wild life conservation office towards Kifali hill in the Ngorongoro crater floor.
نام موسسه جمع‌آوری کننده
ILCA/CIAT/TALIRO
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۳٫۳۲۶۶
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۵٫۶۳۲
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱٬۷۴۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۳٫۹۱۳٫۸۱۴٫۹۱۵٫۶۱۴٫۴۱۲٫۴۱۱٫۲۱۱٫۶۱۲٫۸۱۳٫۳۱۴٫۶۱۴٫۹
میانگین دما [°C]۱۹٫۹۲۰٫۱۲۰٫۳۲۰۱۸٫۱۱۶٫۹۱۵٫۸۱۶٫۷۱۸٫۳۱۹٫۳۱۹٫۹۱۹٫۸
بیشینه دما [°C]۲۶۲۶٫۴۲۵٫۷۲۴٫۵۲۱٫۸۲۱٫۵۲۰٫۶۲۲۲۳٫۹۲۵٫۴۲۵٫۳۲۴٫۹
بارش ماهانه [mm]۸۸۹۰۱۳۶۲۵۶۱۲۳۱۴۵۴۶۱۹۸۱۱۰۷
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۸٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۰٫۴
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۴٫۹
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۶٫۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۱٫۲
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۵٫۲
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۹٫۴
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۶٫۹
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۰٫۱
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱۶٫۴
بارش سالانه [mm]
۹۲۹
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۵۶
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۹۲
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۵۱۵
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۵
بارش گرمترین منطقه [mm]
۴۸۲
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۳

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3a62e52e-2e19-4693-b3f9-5465ec09546b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۶ فوریه ۲۰۱۸
ایجاد شد
داده ارائه نشد