جزییات افزونه

WAB0000002
شماره افزونه
WAB0000002
موسسه دارنده
کد موسسه
CIV033
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
CIV033
موسسه تکثیر ایمن
NOR051
USA995
آرایه‌بندی
جنس
Oryza
گونه
نام علمی
Oryza sativa L. var. japonica
محصول
Rice
نام محصول ارائه شده
Rice
نامهای افزونه
نام افزونه
CNA 4136
شناسه دیگر
CNA 4136
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
موقعیت محل جمع‌آوری
Embrapa
کد موسسه جمع‌آوری کننده
NGA039
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:49830bf5-4538-400a-a689-1dd8badd42f0
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
12 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد