جزییات افزونه

22237
شماره افزونه
22237
کد موسسه
CRI001
تاریخ اکتساب
February 12, 2009
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Garcinia
نام علمی
Garcinia madruno
نام محصول ارائه شده
Madroño
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Dr. Andreas W. Ebert
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c48d37b2-1805-4a04-b5bc-44fdb8153907
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
3 May 2019
ایجاد شد
3 May 2019