جزییات افزونه

TMp-1
شماره افزونه
TMp-1
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa acuminata
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
banana
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
ITC0203
جمع‌آوری اطلاعات
شماره جمع‌آوری
ITC0203
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:99a67020-141b-47a9-a8bd-647a3013046c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
24 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد