جزییات افزونه

TZm-7
شماره افزونه
TZm-7
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
July 26, 1987
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه تکثیر ایمن
Svalbard
آرایه‌بندی
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L.
محصول
Maize
نام محصول ارائه شده
maize
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
PS87-99
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
July 26, 1987
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
PS87-99
موقعیت محل جمع‌آوری
NATA BIGO
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Padulosi Stefano
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
-1.9
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
34.166668
ارتفاع محل جمع‌آوری
1363
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]16.316.416.616.516.315.214.615.015.716.216.416.3
میانگین دما [°C]21.721.922.021.521.220.720.420.721.522.121.721.4
بیشینه دما [°C]27.127.527.526.626.226.226.226.527.327.927.026.5
بارش ماهانه [mm]74.098.0133.0165.094.037.017.033.057.082.0130.0106.0
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
21.4
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
10.9
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
0.8
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
5.3
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
27.9
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
14.6
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
13.3
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
21.8
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
20.6
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
21.8
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
20.6
بارش سالانه [mm]
1026.0
بارش گرمترین ماه [mm]
165.0
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
17.0
بارش فصلی (ضریب انحراف)
50.0
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
396.0
بارش خشکترین ماه [mm]
87.0
بارش گرمترین منطقه [mm]
305.0
بارش سردترین منطقه [mm]
87.0

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c8e26a09-09fc-4700-ae11-2358d2a2d7a1
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 August 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد