جزییات افزونه

TZm-22
شماره افزونه
TZm-22
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
7 August 1987
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L.
محصول
Maize
نام محصول ارائه شده
maize
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
PS87-204
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
7 August 1987
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
PS87-204
موقعیت محل جمع‌آوری
NAKAWALE
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Padulosi Stefano
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۸٫۴۸۳۳۳۴
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۲٫۵
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱٬۵۶۴
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۹٫۲۱۹٫۲۱۹٫۲۱۸٫۸۱۷٫۳۱۵٫۷۱۵٫۲۱۶٫۵۱۸٫۱۱۹٫۶۱۹٫۷۱۹٫۲
میانگین دما [°C]۲۴٫۲۲۴٫۴۲۴٫۴۲۴٫۲۲۳٫۳۲۲٫۱۲۱٫۷۲۲٫۹۲۴٫۷۲۶۲۵٫۸۲۴٫۶
بیشینه دما [°C]۲۹٫۳۲۹٫۶۲۹٫۶۲۹٫۷۲۹٫۳۲۸٫۶۲۸٫۳۲۹٫۴۳۱٫۳۳۲٫۵۳۱٫۹۳۰٫۱
بارش ماهانه [mm]۱۷۲۱۸۶۲۲۰۱۲۴۱۱۳۱۱۳۹۷۴۱۹۶
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۴
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۲٫۶
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۲٫۵
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۵٫۲
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۷٫۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۴٫۳
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۲٫۲
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۵٫۵
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۲٫۲
بارش سالانه [mm]
۱٬۰۰۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۲۰
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۰۲
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۵۷۸
بارش خشکترین ماه [mm]
۵
بارش گرمترین منطقه [mm]
۸۶
بارش سردترین منطقه [mm]
۵

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:9c3e3346-cbf5-4081-8523-f10cdbc88e9e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد