جزییات افزونه

TCg-2
شماره افزونه
TCg-2
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
1 March 1972
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Canavalia
نام علمی
Canavalia gladiata (Jacq.) DC.
محصول
Sword Bean
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1 March 1972
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a4a83541-a197-4267-9bfe-aef07d82ad5b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۳۱ دسامبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
۶ ژوئیه ۲۰۱۵