جزییات افزونه

TVSu-35
شماره افزونه
TVSu-35
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
September 1, 1971
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna subterranea
محصول
Bambara groundnut
نام محصول ارائه شده
Bambara Groundnut
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
TVs-79AB
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
September 1, 1971
شماره جمع‌آوری
TVs-79AB
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:aebdfb61-78ff-4026-a0b6-f6b0918a7d89
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
24 September 2019
ایجاد شد
8 July 2015