جزییات افزونه

BRA33
شماره افزونه
BRA33
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
March 1, 1977
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
ESTACION EXPERIMENTAL AGRICOLA DE TULUMAYO
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
نامهای افزونه
شناسه دیگر
IAC-12-15
نام افزونه
Iac-12-15
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b6650b4e-ea8a-4ca0-9880-3342f795c7ce
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
24 October 2018
ایجاد شد
داده ارائه نشد