جزییات افزونه

BRA 57
شماره افزونه
BRA 57
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE RECURSOS GENETICOS E BIOTECNOLOGIA
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
نامهای افزونه
نام افزونه
Tola Roxa I9-3
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1 January 1979
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:69a8319b-d7f6-40c7-9da9-d47698a9d667
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
29 November 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد