جزییات افزونه

CG 1- 48
شماره افزونه
CG 1- 48
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
نامهای افزونه
شناسه دیگر
CG 1- 48
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
موقعیت محل جمع‌آوری
CIAT KMS: 17
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳٫۵۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۷۶٫۲۵
ارتفاع محل جمع‌آوری
۹۱۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۷٫۹۱۸٫۱۱۸٫۴۱۸٫۳۱۸٫۲۱۸٫۱۱۷٫۷۱۷٫۶۱۷٫۸۱۷٫۹۱۸۱۸
میانگین دما [°C]۲۳٫۵۲۳٫۷۲۳٫۹۲۳٫۵۲۳٫۳۲۳٫۳۲۳٫۵۲۳٫۶۲۳٫۶۲۳٫۱۲۳۲۳٫۲
بیشینه دما [°C]۲۹۲۹٫۴۲۹٫۴۲۸٫۷۲۸٫۴۲۸٫۶۲۹٫۴۲۹٫۶۲۹٫۳۲۸٫۳۲۸۲۸٫۵
بارش ماهانه [mm]۷۵۸۷۱۱۵۱۶۵۱۳۹۶۳۳۹۵۳۹۲۱۸۰۱۴۰۱۰۲
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۳٫۴
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۰٫۹
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۹
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۲٫۵
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۹٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۷٫۶
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۲
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۳٫۱
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۳٫۴
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۳٫۷
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۳٫۱
بارش سالانه [mm]
۱٬۲۵۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۸۰
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳۹
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۴۱
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۴۲۲
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۵۵
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۷۷
بارش سردترین منطقه [mm]
۴۲۲

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3de6b6fa-b2ad-497e-bba9-022b9dca80d0
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
29 November 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد