جزییات افزونه

FJI 4
شماره افزونه
FJI 4
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
1 April 1987
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS
FJI4 root.jpg
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
نامهای افزونه
شناسه دیگر
D21,D20,B38&2
نام افزونه
Merelesita
زیرمجموعه‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۱۸٫۱۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۷۸٫۴۱۶۷
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۳۲۳٫۲۲۳٫۱۲۲٫۵۲۱٫۴۲۱۲۰٫۱۱۹٫۹۲۰٫۲۲۰٫۹۲۱٫۷۲۲٫۵
میانگین دما [°C]۲۶٫۴۲۶٫۷۲۶٫۳۲۵٫۶۲۴٫۴۲۳٫۸۲۲٫۹۲۲٫۸۲۳٫۲۲۴٫۲۲۵۲۵٫۹
بیشینه دما [°C]۲۹٫۸۳۰٫۲۲۹٫۵۲۸٫۷۲۷٫۵۲۶٫۶۲۵٫۷۲۵٫۸۲۶٫۳۲۷٫۶۲۸٫۴۲۹٫۳
بارش ماهانه [mm]۳۱۶۲۹۰۳۶۳۳۷۳۲۶۵۱۶۶۱۵۲۱۵۰۱۸۱۲۲۳۲۶۸۲۴۹
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۴٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۶٫۳
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۳٫۵
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۰٫۲
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۹٫۹
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۰٫۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۳٫۱
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۶٫۴
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۲٫۹
بارش سالانه [mm]
۲٬۹۹۶
بارش گرمترین ماه [mm]
۳۷۳
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۵۰
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۳۰
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱٬۰۲۶
بارش خشکترین ماه [mm]
۴۶۸
بارش گرمترین منطقه [mm]
۹۶۹
بارش سردترین منطقه [mm]
۴۸۳

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c1de19e3-9a25-46b9-9ed2-5d11b7b7b367
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
29 November 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد