جزییات افزونه

BRA69
شماره افزونه
BRA69
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
October 13, 1980
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE MANDIOCA E FRUTICULTURA TROPICAL
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
نامهای افزونه
شناسه دیگر
BGM 0125
شناسه دیگر
BRA-006467
نام افزونه
Varjao
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
-14.3
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
-39.3167
ارتفاع محل جمع‌آوری
68
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]21.922.021.821.320.319.219.220.821.020.821.421.6
میانگین دما [°C]25.425.625.424.623.522.522.323.323.824.124.624.9
بیشینه دما [°C]29.029.229.028.026.825.925.425.726.627.427.828.2
بارش ماهانه [mm]131.0102.0171.0155.0118.0143.0139.0113.081.085.0126.0135.0
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
24.2
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
6.5
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
0.6
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
10.6
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
29.2
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
19.2
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
10.0
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
24.5
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
23.7
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
25.4
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
22.7
بارش سالانه [mm]
1499.0
بارش گرمترین ماه [mm]
171.0
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
81.0
بارش فصلی (ضریب انحراف)
21.0
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
444.0
بارش خشکترین ماه [mm]
279.0
بارش گرمترین منطقه [mm]
404.0
بارش سردترین منطقه [mm]
395.0

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:732db1e7-ed42-4369-9afc-a92408e9e18e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
24 October 2018
ایجاد شد
داده ارائه نشد