جزییات افزونه

SLV1
شماره افزونه
SLV1
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
August 14, 1995
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3c5fbb17-d262-442d-9e7f-6414dfdbb168
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
24 October 2018
ایجاد شد
داده ارائه نشد