جزییات افزونه

TVu-6
شماره افزونه
TVu-6
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
October 18, 1971
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Svalbard
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata
محصول
Cowpea
نام محصول ارائه شده
cowpea
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
موقعیت محل جمع‌آوری
MANR ,NIGERIA
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d162d766-4510-4d02-819d-14945b6452a6
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
24 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد