Genesys پلتفرمی آنلاین است که در آن می‌توانید اطلاعاتی درباره «منابع ژنتیک گیاهی غذا و کشاورزی» (PGRFA) که در بانکهای ژن سراسر دنیا نگهداری می‌شود، به دست آورید.

افزونه‌ها