جزییات افزونه

SWGRUYB
شماره افزونه
SWGRUYB
موسسه دارنده
کد موسسه
CHE100
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L.
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
soft wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
Sommerweizen Gruyeres B
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:00867422-36d6-4a63-90ca-8554a7d5b3ee
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
9 January 2014