جزییات افزونه

AzGR-2465
شماره افزونه
AzGR-2465
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE015
تاریخ اکتساب
2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
13246
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Hordeum
گونه
نام علمی
Hordeum vulgare L. ssp.vulgare L.
Crop
Barley
محصول
barley
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
13246 RUS001
نام افزونه
Arpa
شناسه دیگر
ARP-13246 AZE015
شناسه دیگر
EMYI-13246 AZE015
شماره افزونه اهداکننده
13246 RUS001
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:05fba497-5344-449e-98a3-37cc75387d89
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
۲۷ اکتبر ۲۰۱۶