جزییات افزونه

01Z5200012
شماره افزونه
01Z5200012
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1994
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Amaranthus
نام علمی
Amaranthus spp.
محصول
Amaranth
نام محصول ارائه شده
amaranth
نامهای افزونه
نام افزونه
Facel
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:08686697-9e72-48be-8ab4-00e1e891aea5
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد