جزییات افزونه

NC004522
شماره افزونه
NC004522
افزونه تاریخی
این رکورد تاریخی افزونه است
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
MAPA, SEA, Madrid
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Vicia
گونه
نام علمی
Vicia faba L.
نام محصول ارائه شده
Haba
نامهای افزونه
شناسه دیگر
BGE001086 ESP004
شناسه دیگر
VF1083 ESP046
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
June 1978
موقعیت محل جمع‌آوری
Andalucia, Cordoba, Castro del Rio
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۷٫۶۹۱۶۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۴٫۴۸۰۲۷۸
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲۴۱
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۴٫۷۵٫۶۷٫۹۹٫۹۱۲٫۸۱۶٫۹۱۹٫۹۱۹٫۸۱۷٫۲۱۲٫۸۸٫۵۵٫۵
میانگین دما [°C]۸٫۹۱۰٫۴۱۳۱۵٫۶۱۸٫۸۲۳٫۸۲۷٫۴۲۷٫۱۲۳٫۵۱۸٫۱۱۳٫۱۹٫۶
بیشینه دما [°C]۱۳٫۱۱۵٫۲۱۸٫۲۲۱٫۳۲۴٫۸۳۰٫۷۳۵۳۴٫۴۲۹٫۸۲۳٫۵۱۷٫۷۱۳٫۷
بارش ماهانه [mm]۷۵۶۹۸۲۵۸۴۳۱۳۳۴۲۰۶۳۷۲۸۱
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۷٫۴
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۳
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۶۴٫۴
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۵
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۴٫۷
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۰٫۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۰٫۵
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۱
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۶٫۱
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۹٫۶
بارش سالانه [mm]
۵۸۳
بارش گرمترین ماه [mm]
۸۲
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۶۰
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۲۸
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۰
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۰
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۲۵

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:0b545c3a-80fd-4b14-8e0d-0bcaa654bd5f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد