جزییات افزونه

ROM014:2073
شماره افزونه
ROM014:2073
کد موسسه
ROM014
تاریخ اکتساب
1994
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
خط درون‌زاد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Cannabis
نام علمی
Cannabis sativa L. subsp. culta var. italica
محصول
hemp
نامهای افزونه
شناسه دیگر
33 ROM014
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1994
موقعیت محل جمع‌آوری
Neamt, Secuieni
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۶٫۸۵۶۹۴۴
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۲۶٫۸۲۳۶۱۱
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۸‎−۶٫۶‎−۱٫۹۳٫۲۸٫۶۱۲۱۳٫۷۱۲٫۷۸٫۶۳٫۵‎−۰٫۶‎−۴٫۸
میانگین دما [°C]‎−۴٫۴‎−۳۲٫۷۸٫۹۱۴٫۵۱۷٫۷۱۹٫۴۱۸٫۷۱۴٫۶۸٫۹۳٫۱‎−۱٫۷
بیشینه دما [°C]‎−۰٫۷۰٫۷۷٫۴۱۴٫۷۲۰٫۴۲۳٫۵۲۵٫۲۲۴٫۷۲۰٫۶۱۴٫۴۶٫۸۱٫۴
بارش ماهانه [mm]۲۱۲۰۲۲۴۹۶۹۸۱۷۹۶۰۴۴۲۷۲۹۲۳
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۸٫۳
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۹
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۸۴
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۵٫۲
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۸
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۳٫۲
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۷٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
‎−۱٫۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۸٫۶
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۳٫۱
بارش سالانه [mm]
۵۲۴
بارش گرمترین ماه [mm]
۸۱
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۲۰
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۵۱
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۲۹
بارش خشکترین ماه [mm]
۶۳
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۲۰
بارش سردترین منطقه [mm]
۶۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:0e176d4c-9042-42fa-942a-3b56d1adeb5f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد