جزییات افزونه

BRA 00055906-2
شماره افزونه
BRA 00055906-2
موسسه دارنده
کد موسسه
BRA018
تاریخ اکتساب
1 May 1990
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Psychotria
نام علمی
Psychotria ipecacuanha (Brot.) Stokes
محصول
Ipecacuanha
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
LAS 779
نام افزونه
Ipecacuanha
نام افزونه
Ipeca
نام افزونه
Poaia
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
26 April 1990
شماره جمع‌آوری
LAS 779
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:13276a87-c9cd-4db1-9dcd-a3f9c95e391b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۴ اکتبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
۲۴ آوریل ۲۰۱۸