جزییات افزونه

GUMP-TR00117
شماره افزونه
GUMP-TR00117
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
April 24, 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
NZL001
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903406
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium repens L.
نام محصول ارائه شده
White clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903406 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903406 AUT001
نام افزونه
Grasslands Huja
شماره جمع‌آوری
S-2002-0207
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
S-2002-0207
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:15acb148-144d-4502-987f-26d7c492c967
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد