جزییات افزونه

BRA 00000003-4
شماره افزونه
BRA 00000003-4
موسسه دارنده
کد موسسه
BRA008
تاریخ اکتساب
April 26, 1973
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
BRA00000003-4.JPG
آرایه‌بندی
جنس
Oryza
گونه
نام علمی
Oryza sativa L.
محصول
Rice
نام محصول ارائه شده
Arroz
نامهای افزونه
نام افزونه
ALUPI
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
April 26, 1973
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:16e6f71d-a4bc-4b1e-8853-f907ab4b27f9
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
4 October 2019
ایجاد شد
26 April 2018