جزییات افزونه

01C0103359
شماره افزونه
01C0103359
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1984
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
PANONIA/AUBAKOMUGI//TENA[GRIS-2001];
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
winter wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
Mursa
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1b85d407-141f-464f-a1ea-3a18d6f0c620
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد