جزییات افزونه

BRA 00028542-9
شماره افزونه
BRA 00028542-9
موسسه دارنده
کد موسسه
BRA001
تاریخ اکتساب
January 12, 1976
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L. raça cristal
نام محصول ارائه شده
Teosinte
نامهای افزونه
نام افزونه
MG III-CRISTAL
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
October 24, 1975
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1f440922-d9ef-482f-9965-0603fd5842a9
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
4 October 2019
ایجاد شد
25 April 2018