جزییات افزونه

AzGR-5098
شماره افزونه
AzGR-5098
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
September 1, 2000
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Prangos
گونه
نام علمی
Prangos acaulis (DC.)Bornm.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
Kelgesiz chashir
شناسه دیگر
azeDER-121 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-121 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-121
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
September 1, 2000
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-121
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1f98bfab-6a9a-4ed8-848e-b7244ca5cf60
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
27 October 2016